Övervakning

Var först med att se när något går fel i BizTalk, eller när nertid uppstår.
Monitoring Banner
monitoring-intro

Robust övervakning för din BizTalk-miljö, punkt slut.

BizTalk360 är byggt från grunden med tanke på alla de utmaningar som övervakning av en middleware-plattform som BizTalk kan innebära. Traditionella övervakningslösningar innebär ofta plugins eller management packs med få funktioner för enbart det enklaste i BizTalk. BizTalk360 täcker övervakning av BizTalk-miljöns bredd och djup, inklusive externa faktorer såsom SQL-servrarna, SQL-instanserna, webb-endpoints, databasfrågor, etc.

monitoring-nonevents

Övervakning för icke-händelser

Vad blir konsekvensen om du inte får det återkommande meddelandet, när du förväntar dig att få det? Till exempel fakturor, patientjournaler, finansdata försäkringsärenden, etc.

BizTalk360 hjälper dig att övervaka icke-händelser över olika datapunkter i din BizTalk-miljö. Vi kallar det Data Monitoring och det som täcks är MessageBox, Tracking, BAM, EDI, ESB, samt Receive- och Sendportar. Övervakning kan göras med flexibelt tidsspann. Till exempel: Tidsspannet kan vara 15 minuter, 1 timme, slutet på arbetsdagen, vilken dag som helst i veckan, eller till och med specifika dagar i månaden.

Konfigurera på fem minuter

Vi har gjort det riktigt enkelt för folk att konfigurera övervakning för sina BizTalk-miljöer. Din första övervakningskonfiguration bör ta mindre än fem minuter. Se här hur vi sätter upp en fungerande övervakning på mindre än 90 sekunder.

Spela film
Monitoring BizTalk

Välgenomtänkta instrumentpaneler

BizTalk360 har som standard två olika instrumentpaneler för övervakning. En med hierarkisk vy för artefakternas status, med Receive Locations, Sendportar, SQL-jobb, NT-service:ar, etc., där statusen markeras med grönt, gult eller rött. Den andra är en kalendervy med möjlighet att borra ner sig i detaljer för övervakningen över icke-händelser, och där dag och tid är färgkodade med grönt eller rött. Instrumentpanelerna uppdateras i realtid vilket gör det lätt att se om något är fel.

Få larm om kritiska tillstånd via olika aviseringskanaler

Som standard stödjer BizTalk360 epost, SMS, Windows Event Viewer, HP Operation Manager, Slack och ServiceNow. Listan växer ständigt. BizTalk360 har även ett SDK som är både kraftfullt och lättanvänt. Med detta kan du bygga dina egna aviseringskanaler. Till exempel: När ett larm utlöses kan ett PowerShell-script köras, eller en REST-endpoint anropas, och så vidare. Du kan även använda olika kanaler för olika larmnivåer, till exempel SMS för akuta aviseringar.

monitoring-channels
monitoring-export-import

Exportera och importera övervakningsinställningar mellan miljöer

Du arbetade hårt för att testa din övervakningskonfiguration i QA-miljön. Ska du nu manuellt återskapa inställningarna i Produktion? Absolut inte! BizTalk360 gör det enkelt att överföra dina inställningar från QA till Produktion.

Övervakade artefakter

Allt som behöver övervakas för att säkra att dina BizTalk-lösningar mår bra

 • biztalk artifacts
  Receive Locations
 • biztalk artifacts
  Send Ports
 • biztalk artifacts
  Orchestrations
 • biztalk artifacts
  Host Instances
 • biztalk artifacts
  Service Instances
 • biztalk artifacts
  Web Endpoints
 • biztalk artifacts
  Database Queries
 • biztalk artifacts
  CPU/Memory
 • biztalk artifacts
  NT Services
 • biztalk artifacts
  Event Logs
 • biztalk artifacts
  Disk Space
 • biztalk artifacts
  SQL Jobs
 • biztalk artifacts
  MBV Reports

Automatisk återhämtning från feltillstånd

BizTalk360 kan inte bara avisera dig när det uppstått fel, den kan även utföra automatisk återhämtning från vissa feltillstånd. Till exempel: En FTP-Receive Location används för att hämta fakturameddelanden från en FTP-server. När nätverkskontakten är dålig kommer BizTalks Receive Location att tyst stängas av. När detta händer kan BizTalk360 avisera berörda grupper, men även använda automatiskt återhämtning för att starta den FTP-Receive Location som stängdes av. Nu slipper din supportgrupp samtal mitt i natten bara för att starta en Receive Location som är avstängd.

biztalk monitoring-recovery
biztalk monitoring-struggle

Undvik att kämpa med generella övervakningslösningar

Vi har varit med om företag som kämpar i veckor och månader för att försöka konfigurera Microsoft SCOM, eller liknande verktyg, att övervaka BizTalk-lösningar. Vanligtvis förstår inte SCOM-gruppen BizTalk, och vice versa. Det är svårt att hitta någon som förstår båda två. BizTalk360 är skapat med enkelhet som princip. På nolltid kommer du igång med vår agentlösa teknologi.

Testa gratis i 14 dagar

Sometimes we use BizTalk as an overview to the system and go to different places. In BizTalk360, we just can go to one place and solve the problem.
Peter Blomqvist
Peter Blomqvist Integration Manager at Volvofinans Bank AB