Drift

BizTalk360 hjälper dig att drifta och administrera din BizTalk-miljö på ett säkert, effektivt, kostnadseffektivt och produktivt sätt.
operations Banner
biztalk operation-support

Superladda din applikationssupport för BizTalk

BizTalks vanliga adminkonsoll saknar många viktiga funktioner som behövs i det dagliga driftarbetet, som tex. webb-åtkomst, instrumentpaneler, stark behörighetskontroll, åtkomstspårning, grafiska verktyg, och så vidare. BizTalk360 är späckad med funktioner skapade från grunden för sömlös daglig administration och drift av BizTalk.

Unika instrumentpaneler för unika behov

Dina omständigheter gör din BizTalk-miljö och -lösning unik. Din instrumentpanel bör därför återspegla din verklighet och din uppsättning. BizTalk360 har en väldigt kraftfull instrumentpanelsuppsättning, som gör det möjligt för dig att anpassa den som du vill - kraftfulla medföljande widgets, möjligheten att bygga din egen instrumentpanel med data från externa källor, såsom CRM, SAP, etc. Du kan också ha flera olika instrumentpaneler för olika behov.

Unique Dashboards
biztalk operation-secure

Säkra din BizTalk-miljö och kontrollera användaraktivitet

Säkerhet och operativ styrning, även kallat governance, är kärnfunktioner hos BizTalk360. Produkten tillhandahåller rätt åtkomstnivå för supportpersonal, till exempel endast läsåtkomst för utvecklare i produktionsmiljön. Även åtkomstspårning för användarnas aktivitet är inbyggd, såsom när någon startar send-portar, stoppar host-instanser, terminerar meddelanden, etc. Betänk följande situationer, och deras kostnad för affären:

  • En utvecklare som i smyg produktionssätter sin senaste, otestade, komponent!
  • En supportperson som råkar se patientdata, eller kanske en miljoninvestering från en värdefull kund, etc!

Visualisera hela transaktionskedjan utan tidigare BizTalk-kunskap

BizTalk är ett system baserat på en löst kopplad publish-subscribe-modell. Om du använder den vanliga adminkonsollen behöver du kunna BizTalk för att förstå meddelandeflödena. Med BizTalk360 visualiseras meddelandetransaktioner grafiskt, och eventuella problem med transaktionerna visas tydligt upp genom användande av redan befintlig information. Ingen extra utveckling eller kodändring behövs för att kunna använda den grafiska visningen av meddelandeflöden.

Visualize End-to-end Transaction
biztalk operation-qa

Låt inte era begåvade utvecklare slösa tid på applikationssupport

Fundera över följande fråga: Vilka är det som sköter applikationssupporten för lösningarna i BizTalk? Är det en dedikerad resurs utan BizTalk-anknytning, eller är det era begåvade utvecklare? Tyvärr är ofta svaret på frågan utvecklare! Den vanliga adminkonsollen kräver djup BizTalk-kunskap och det är ofta omöjligt att lägga över supporten på personer utan BizTalk-kunskap. BizTalk360 löser utmaningen genom att erbjuda styrd tillgång, anpassningsbart användargränssnitt, välförsedda instrumentpaneler, och kraftfulla felsökningsverktyg. På så sätt är det möjligt för resurser utan BizTalk-kunskap att supporta era BizTalk-lösningar.

Testa gratis i 14 dagar

Vill du ha full kontroll över din BizTalk-miljö?
I så fall är detta produkten för dig.

En fullt fungerande version av BizTalk360, du kan utvärdera den i din egen BizTalk-miljö.

Felsök driftproblem på en bråkdel av tiden

De som supportar BizTalk använder ofta mellan 7-10 olika verktyg i sitt dagliga arbete. Till exempel: adminkonsollen, SQL Management Studio, BAM-portalen, ESB-portalen, Event Viewer, Performancekonsoller, övervakningskonsoller, etc. Följden av detta är förlorad produktivitet vid felsökning, en brant inlärningskurva för att förstå vilket verktyg som ska användas var, samt tidsödande behörighetsinställningar på olika nivåer. Genom att vara ett enhetligt verktyg med utökad säkerhet och operativ styrning löser BizTalk360 dessa utmaningar.

biztalk360 operation-troubleshoot
operation-users

Editor för Business Rules tillägnad verksamhetens användare

BRE-hanteraren som är inbyggd i BizTalk är byggd för IT-personer och inte för användare från verksamheten. När Business Rules behöver ändras, till exempel för att utöka en rabatt till 40%, krävs att verksamheten kontaktar IT, och att IT går igenom hela utvecklingscykeln för att få till de nödvändiga ändringarna.

Lösningen för detta från BizTalk360 är att tillhandahålla en webbaserad Business Rule-hanterare som låter verksamhetens användare göra ändringar i Business Rules direkt, samt införa ändringarna direkt i produktionsmiljön. Naturligtvis har vi full kontroll över vem som kan göra ändringar samt vem som kan införa ändringar, samt full åtkomstspårning över vem som gjort vilken ändring.

Felhantering och redigerings- samt omskickningsmöjligheter

Många kunder använder sig av ESB Toolkit och dess Exception Management Framework. Tyvärr är managementportalen som kommer med ESB Toolkit bara ett exempelwebbprojekt, samt att det finns ganska många buggar i den. BizTalk360 har ett modernt gränssnitt inbyggt, som låter dig ställa frågor mot felhanteringsdata från ESB:n, samt möjliggör redigering och omskickning av meddelanden, och dessutom har kraftfulla övervaknings- och larmmöjligheter. Till exempel: Övervakningen kan var femtonde minut titta efter fel som uppstår i lönehanteringen, och skicka larm till berörd personal / grupp.

operation-messages
operation-repository

Bygg en egen knowledge base

I en middlewareplattform som BizTalk kommer det alltid finnas vissa kända fel som supporten hanterar i sitt dagliga arbete. Till exempel: Contoso Inc. skickar ibland meddelanden som innehåller skräp-ASCII-tecken, eller en partner skickar ibland en inköpsorder med fel datumformat, etc. BizTalk360 hjälper till att koppla ihop Knowledge Base-artiklar med feltillstånd, genom att du kan märka artiklarna med applikationsnamn, instansstatus, instansnamn, etc. När samma fel uppstår igen kommer BizTalk 360 på ett intelligent sätt koppla artikeln till felet och visa artikeln för supportpersonalen, och på så sätt skapa en enorm tidsvinst i att samma felsökning och diagnos inte behöver göras på nytt. Detta är också till hjälp när ny personal kommer in, de kommer att vara igång på nolltid.

Gör dina databasadministratörer glada

Databasadministratörer tycker generellt inte om att supportpersonal har full tillgång till SQL-instanser och systemdatabaser, som BizTalks MessageBox, Trackingdatabasen, etc. Om du använder BizTalks adminkonsoll är så tyvärr fallet. BizTalk360 ger kontrollerad webbtillgång till SQL-instanser, vilka frågor som supportpersonalen kan köra kan fördefinieras, och de kan fortfarande tillåtas att visualisera databasstorlekar, kontrollera status på SQL-jobb, etc. På så sätt elimineras behovet av full behörighet till SQL.

operation-dba
Omer Al-Mashahedi

BizTalk360 can monitor everything in an BizTalk environment, I especially like my daily BizTalk environment health check notification that I receive every morning just before leaving to work. I love the the auto-correct feature, it's a real plus that saves you from manually re-starting the service (orchestrations, ports).

Omer Al-Mashahedi, Software Developer at Lekolar AB

Testa själv

Bli superproduktiv med fantastiska verktyg

Avancerad Event Viewer

Det är inte lätt att korrelera events över multipla BizTalk-servrar, och den vanliga Event Viewern är svår att använda till felsökning av BizTalk-problem. BizTalk360 gör dig superproduktiv genom att den kan visa flera events på en sida.

Visualiseringsverktyg för Disaster Recovery

Det enda supportade sättet att hantera backup och disaster recovery i en BizTalk-miljö är att använda sig av SQL:s inbyggda jobb samt log shipping. BizTalk360 förser dig med en vy på en sida för att visa hur din BizTalk-miljös Backup- och DR-konfiguration mår.

Integration med Message Box Viewer / BHM

Inbyggt i MBV / BHM finns fler än 400 regler för att utvärdera olika aspekter av din BizTalk-miljö. BizTalk360 är fullt integrerad med MBV / BHM. Du kan enkelt schemalägga en återkommande körning av MBV / BHM och se rapporterna i användargränssnittet.

Trackinghanterare

I BizTalk är det möjligt att ställa in Tracking på olika ställen, i pipelines, orkestreringar, scheman, och så vidare. Med BizTalk360:s enkelsidiga tracking-hanterare är det enkelt att se var tracking är påslaget.

Topologidiagram

I en komplex BizTalk-miljö behöver administratörer känna till miljöns topologi. BizTalk360 genererar dynamiskt ett topologidiagram som är konstant synkat med den aktuella uppsättningen av miljön. Inga mer Visio- eller Word-diagram!

Portal för Business Activity Monitoring

BizTalk360 har en inbyggd portal för Business Activity Monitoring som ger administratörer och supportpersonal sömlös tillgång till aktiviteter och att se data som finns i BAM-databasen. Du kan också ställa in tröskelvärden för BAM-data för att få aviseringar.

Parties och Agreements för EDI

Se statusen på EDI- och AS2-sändningar genom BizTalk360. Se även information om parties, business profiles, och agreements som finns i din BizTalk-miljö.

Testa gratis i 14 dagar

En fullt fungerande version av BizTalk360, du kan utvärdera den i din egen BizTalk-miljö.